Latest Posts

View All

วิธีแต่งบ้านให้สวยขึ้นแบบทุนต่ำ

วิธีแต่งบ้านให้สวยขึ้นแบบทุนต่ำ วิธีแต่งบ้านให้สวยขึ้นแบบทุนต่ำ สำหรับคนที่รักการตกแต่งบ้าน ลองมาดูอีกห้องหนึ่ง นั่นคือ ห้องครัว ที่บางคนอาจจะคิดว่าไม่ต้องตกแต่งอะไรก็ได้ แต่ในความเป็นจริง ห้องครัวสวยๆ ก็อาจจะทำให้คนทำกับข้าวมีความสุข และทำกับข้าวได้รสดีขึ้นอีกหลายเท่า ลองอ่าน เทคนิคตกแต่งภายใน ตกแต่งห้องครัว  กันค่ะ 1. การจัดวาง ห้องครัวตามปกติควรจะตั้งอยู่ในส่วนต่อเนื่องกับห้องรับประทานอาหารและห้องนั่งเล่น ห้องครัวเป็นบริเวณที่มีกลิ่นอาหาร ทิศทางการจัดวางห้องครัวจึงควรอยู่ปลายลมหรือบริเวณที่ลมพัดแล้วกลิ่นจะไม่ไปรบกวนห้องอื่น ๆ ในบ้านพักอาศัยขนาดใหญ่ควรแบ่งครัวไทยและครัวฝรั่งออกจากกัน ให้ครัวไทยอยู่ภายนอกบ้านหรือในห้องแยกต่างหากเพื่อป้องกันกลิ่นจากการทำอาหาร ส่วนบ้านพักขนาดเล็กอาจใช้ร่วมกัน และใช้เป็นส่วนเตรียมอาหาร(Pantry) ไปด้วยในตัว แต่ควรมีการระบายอากาศที่ดี กรณีที่ไม่มีส่วนระบายอากาศ อาจจำเป็นต้องติดตั้งเครื่องดูดควันเหนือเตาออกสู่ภายนอก ระยะความสูงจากเตา 0.60 เมตรการปฏิบัติงานในครัวต้องคำนึงถึงการทำงานสามจุดได้แก่ …

Latest Posts

View All

วิธีแต่งบ้านให้สวยขึ้นแบบทุนต่ำ

วิธีแต่งบ้านให้สวยขึ้นแบบทุนต่ำ วิธีแต่งบ้านให้สวยขึ้นแบบทุนต่ำ สำหรับคนที่รักการตกแต่งบ้าน ลองมาดูอีกห้องหนึ่ง นั่นคือ ห้องครัว ที่บางคนอาจจะคิดว่าไม่ต้องตกแต่งอะไรก็ได้ แต่ในความเป็นจริง ห้องครัวสวยๆ ก็อาจจะทำให้คนทำกับข้าวมีความสุข และทำกับข้าวได้รสดีขึ้นอีกหลายเท่า ลองอ่าน เทคนิคตกแต่งภายใน ตกแต่งห้องครัว  กันค่ะ 1. การจัดวาง ห้องครัวตามปกติควรจะตั้งอยู่ในส่วนต่อเนื่องกับห้องรับประทานอาหารและห้องนั่งเล่น ห้องครัวเป็นบริเวณที่มีกลิ่นอาหาร ทิศทางการจัดวางห้องครัวจึงควรอยู่ปลายลมหรือบริเวณที่ลมพัดแล้วกลิ่นจะไม่ไปรบกวนห้องอื่น ๆ ในบ้านพักอาศัยขนาดใหญ่ควรแบ่งครัวไทยและครัวฝรั่งออกจากกัน ให้ครัวไทยอยู่ภายนอกบ้านหรือในห้องแยกต่างหากเพื่อป้องกันกลิ่นจากการทำอาหาร ส่วนบ้านพักขนาดเล็กอาจใช้ร่วมกัน และใช้เป็นส่วนเตรียมอาหาร(Pantry) ไปด้วยในตัว แต่ควรมีการระบายอากาศที่ดี กรณีที่ไม่มีส่วนระบายอากาศ อาจจำเป็นต้องติดตั้งเครื่องดูดควันเหนือเตาออกสู่ภายนอก ระยะความสูงจากเตา 0.60 เมตรการปฏิบัติงานในครัวต้องคำนึงถึงการทำงานสามจุดได้แก่ …

Latest Posts

View All

วิธีแต่งบ้านให้สวยขึ้นแบบทุนต่ำ

วิธีแต่งบ้านให้สวยขึ้นแบบทุนต่ำ วิธีแต่งบ้านให้สวยขึ้นแบบทุนต่ำ สำหรับคนที่รักการตกแต่งบ้าน ลองมาดูอีกห้องหนึ่ง นั่นคือ ห้องครัว ที่บางคนอาจจะคิดว่าไม่ต้องตกแต่งอะไรก็ได้ แต่ในความเป็นจริง ห้องครัวสวยๆ ก็อาจจะทำให้คนทำกับข้าวมีความสุข และทำกับข้าวได้รสดีขึ้นอีกหลายเท่า ลองอ่าน เทคนิคตกแต่งภายใน ตกแต่งห้องครัว  กันค่ะ 1. การจัดวาง ห้องครัวตามปกติควรจะตั้งอยู่ในส่วนต่อเนื่องกับห้องรับประทานอาหารและห้องนั่งเล่น ห้องครัวเป็นบริเวณที่มีกลิ่นอาหาร ทิศทางการจัดวางห้องครัวจึงควรอยู่ปลายลมหรือบริเวณที่ลมพัดแล้วกลิ่นจะไม่ไปรบกวนห้องอื่น ๆ ในบ้านพักอาศัยขนาดใหญ่ควรแบ่งครัวไทยและครัวฝรั่งออกจากกัน ให้ครัวไทยอยู่ภายนอกบ้านหรือในห้องแยกต่างหากเพื่อป้องกันกลิ่นจากการทำอาหาร ส่วนบ้านพักขนาดเล็กอาจใช้ร่วมกัน และใช้เป็นส่วนเตรียมอาหาร(Pantry) ไปด้วยในตัว แต่ควรมีการระบายอากาศที่ดี กรณีที่ไม่มีส่วนระบายอากาศ อาจจำเป็นต้องติดตั้งเครื่องดูดควันเหนือเตาออกสู่ภายนอก ระยะความสูงจากเตา 0.60 เมตรการปฏิบัติงานในครัวต้องคำนึงถึงการทำงานสามจุดได้แก่ …

Latest Posts

View All

วิธีแต่งบ้านให้สวยขึ้นแบบทุนต่ำ

วิธีแต่งบ้านให้สวยขึ้นแบบทุนต่ำ วิธีแต่งบ้านให้สวยขึ้นแบบทุนต่ำ สำหรับคนที่รักการตกแต่งบ้าน ลองมาดูอีกห้องหนึ่ง นั่นคือ ห้องครัว ที่บางคนอาจจะคิดว่าไม่ต้องตกแต่งอะไรก็ได้ แต่ในความเป็นจริง ห้องครัวสวยๆ ก็อาจจะทำให้คนทำกับข้าวมีความสุข และทำกับข้าวได้รสดีขึ้นอีกหลายเท่า ลองอ่าน เทคนิคตกแต่งภายใน ตกแต่งห้องครัว  กันค่ะ 1. การจัดวาง ห้องครัวตามปกติควรจะตั้งอยู่ในส่วนต่อเนื่องกับห้องรับประทานอาหารและห้องนั่งเล่น ห้องครัวเป็นบริเวณที่มีกลิ่นอาหาร ทิศทางการจัดวางห้องครัวจึงควรอยู่ปลายลมหรือบริเวณที่ลมพัดแล้วกลิ่นจะไม่ไปรบกวนห้องอื่น ๆ ในบ้านพักอาศัยขนาดใหญ่ควรแบ่งครัวไทยและครัวฝรั่งออกจากกัน ให้ครัวไทยอยู่ภายนอกบ้านหรือในห้องแยกต่างหากเพื่อป้องกันกลิ่นจากการทำอาหาร ส่วนบ้านพักขนาดเล็กอาจใช้ร่วมกัน และใช้เป็นส่วนเตรียมอาหาร(Pantry) ไปด้วยในตัว แต่ควรมีการระบายอากาศที่ดี กรณีที่ไม่มีส่วนระบายอากาศ อาจจำเป็นต้องติดตั้งเครื่องดูดควันเหนือเตาออกสู่ภายนอก ระยะความสูงจากเตา 0.60 เมตรการปฏิบัติงานในครัวต้องคำนึงถึงการทำงานสามจุดได้แก่ …